Thursday, September 3, 2009

Track Recording Car EM120


Mesin Perekod Landasan EM120 adalah sebuah mesin yang digunakan untuk mengesan, merekod dan mencetak kerosakan landasan secara komputer. Kerosakan yang dikesan akan diperiksa oleh Juruteknik untuk menentukan keseriusan yang sebenar,